Vaco

RecyBEM

Hoofdmenu

Vraag en Antwoord

Is kunstgras van rubbergranulaat nu veilig of niet?
Rubbergranulaat van het type SBR gemaakt van voertuigbanden is veilig. Er zijn tientallen onderzoeken naar gedaan. De conclusie is steeds weer: het materiaal is veilig om op te sporten. Op 20 december 2016 heeft het RIVM de resultaten van een uitgebreid onderzoek gepresenteerd waaruit wederom blijkt dat rubbergranulaat als infill op kunstgrasvelden veilig is. Download hier het RIVM-rapport.

Het RIVM bevestigt dat rubbergranulaat veilig is als instrooimateriaal op kunstgrasvelden. Hoe zit dit nu?
"Rubbergranulaat is veilig als infill op kunstgrasvelden. Dit hebben we uitgebreid onderzocht. Van andere infills weten we dat niet", volgens het RIVM. Bekijk hier het filmpje met toelichting op het onderzoek van RIVM.

Er zijn mensen die zeggen dat ook SBR-granulaat niet bewezen veilig is. Hoe zit dit nu?
Wij kunnen alleen afgaan op wat wetenschappers hierover zeggen. Er zijn wereldwijd tientallen onderzoeken gedaan naar de veiligheid van SBR-granulaat voor sporters. De conclusie is steeds weer: het materiaal van voertuigbanden is veilig om op te sporten. Op basis van het onderzoek bevestigt ook het RIVM dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras niet zal leiden tot risico's voor de gezondheid.

Waarom doen jullie nieuw onderzoek als je zeker weet dat sporten en spelen op rubbergranulaat van het type SBR veilig is?
Alle onderzoeken tot nu toe wijzen in de richting dat SBR-rubbergranulaat van voertuigbanden veilig is. Nader onderzoek is altijd goed, zeker als er onrust is ontstaan over de veiligheid van het materiaal. We doen nu onderzoek op bijna 1000 velden. Zoveel velden zijn nog nooit tegelijk bemonsterd.

Wat is het verschil tussen SBR-granulaat en ander rubbergranulaat?
Ander granulaat is gemaakt van een ander type rubber, bijvoorbeeld oude rubberen buizen uit de chemische industrie. Die kunnen te hoge doses giftige stoffen bevatten. Voor velden met SBR-granulaat van voertuigbanden geldt dat niet. Die velden zijn veilig.

Communicatie

Wat stond er in het persbericht van 21 oktober 2016?
Kunstgras met SBR-granulaat is veilig - Vereniging Band en Milieu en VACO initiëren grootschalig in-vivo-onderzoek en helpen gemeenten en sportbesturen granulaat te controleren op herkomst. Den Haag, 21 oktober 2016 – "Kunstgras met rubbergranulaat van het type SBR is veilig", stelt Kees van Oostenrijk vandaag in reactie op de onrust over kunstgrasvelden die de afgelopen weken in de media oplaaide. Van Oostenrijk, bestuurder van de Vereniging Band en Milieu, beroept zich daarbij op vijftien jaar gebruik en onderzoek en meer dan honderd studies die hiernaar zijn gedaan. Daarmee sluit hij zich samen met VACO, de vereniging voor de banden- en wielenbranche, aan bij de conclusies van het RIVM. Download hier het volledige persbericht

Wat stond er in het persbericht van 25 november 2016?
Eerste vijftig kunstgrasvelden laten lage concentraties PAKs zien - Analyses van onderzoeksbureau SGS: rubbergranulaat ruim binnen veiligheidsmarges - Den Haag, 25 november 2016 – Onderzoeksbureau SGS heeft gisteren aan de eerste groep gemeenten en sportverenigingen de resultaten bekend van het onderzoek naar rubbergranulaat op Nederlandse kunstgrasvelden. Op dit moment zijn de resultaten van het onderzoek op de eerste vijftig velden bekend. Daaruit blijkt dat het rubbergranulaat van deze velden ruim voldoet aan de geldende Europese wetgeving zoals vastgelegd in de REACH-verordening. De bandenbranche zelf hanteert al een tienmaal striktere norm en ook hieraan voldoen de velden. Daarnaast is vastgesteld dat het gaat om SBR-granulaat van voertuigbanden. De herkomst en leverancier hiervan is bekend en het materiaal voldoet aan de strenge Nederlandse regelgeving. Download hier het volledige persbericht.

Wat stond er in het persbericht van 27 november 2016?
Berichtgeving NOS over rubbergranulaat is pertinent onjuist - De redactie van de NOS heeft vandaag onjuist en suggestief bericht over de uitkomsten van het onderzoek dat de bandenbranche doet naar rubbergranulaat. Download hier het volledige persbericht.

Wat stond er in het persbericht van 21 december 2016?
Bandenbranche wil specifieke normen en certificering voor rubbergranulaat - De Vereniging Band en Milieu en de VACO pleiten namens de banden- en wielenbranche voor een nieuwe, specifieke gezondheids- en milieunorm voor rubbergranulaat van autobanden (SBR-granulaat) op Nederlandse kunstgrasvelden. Deze norm moet worden geborgd met een nieuw certificeringssysteem, waarmee ook controle op naleving wordt vastgelegd. In een brief aan Staatssecretaris Dijksma van I&M nodigt de branche de overheid uit om het overleg hierover op te starten. De branche wil hiermee voorkomen dat er in de toekomst opnieuw discussie ontstaat over het SBR-granulaat, nu het RIVM na uitvoerige studie heeft vastgesteld dat de korrels veilig zijn om op te sporten. Download hier het volledige persbericht.

Wat stond er in het persbericht van 15 februari 2016?
Er gelden per 1 maart a.s. nieuwe normen voor de gehalten Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAKs) in rubbergranulaat voor kunstgrasvelden. Van de acht belangrijkste PAKs mag voortaan maximaal 20 mg/kg in het granulaat zitten, dus gemiddeld 2,5 mg/kg per PAK. Deze norm is in lijn met de bevindingen van het RIVM dat rubbergranulaat met die gehalten PAKs veilig zijn om op te sporten. Deze nieuwe norm wil Band en Milieu (BEM) verplicht stellen en opleggen aan de BEM-gecertificeerde producenten van rubberinfil van gerecyclede voertuigbanden. De norm moet helderheid voor alle betrokkenen verschaffen en voorkomen dat de 'normendiscussie' over rubbergranulaat blijft voortwoekeren. Ook komt er een stringent monitorings- en controlesysteem dat zorg draagt voor de naleving van regels voor herkomst en samenstelling. Download hier het volledige persbericht.

Waar kan ik de BandBreed van begin 2017 vinden die volledig gewijt was aan de resultaten van het RIVM rapport?
In januari 2017 heeft RecyBEM een nieuwsbrief, BandBreed, verzonden aan zo'n 17.000 stakeholders naar aanleiding van het RIVM rapport over rubberkorrels op kunstgrasvelden. Download hier de BandBreed.

Waar kan ik de publicatie die is verzonden met NRK Netwerk vinden?
Begin december heeft RecyBEM een insert meegestuurd met NRK Netwerk over het rubbergranulaat. Download hier de volledige insert.

Waar kan ik het artikel vinden dat stond in het Kunststof Magazine?
Begin januari heeft RecyBEM een artikel gemaakt voor publikatie in het Kunststof Magazine. Het artikel met de titel 'De bron van problemen bij de rubberkorrelhype' is hier te downloaden.

Het Zapp/weekjournaal heeft een item gemaakt of rubbergranulaat. Waar kan ik dit vinden?
TV programma ZAPP weekjournaal heeft een mooi item gemaakt over de rubberkorrels in kunstgrasvelden. Kinderarts Wolter Kollen vertelde hierin dat hij zijn kinderen gewoon laat sporten op kunstgras. Bekijk hier de aflevering.

Rosanne Hertzberger, microbioloog, in een column in het NRC geschreven over de 'kunstgrasgate' met de titel 'Vrachtlading Bangmakerij'. Waar kan ik dit artikel vinden?
"Wat volgt is een 37 minuten durende verdachtmaking van de veiligheid van dat rubbergranulaat dat op bijna 2.000 kunstgrasvelden in dit land ligt. Dat lijkt saai, maar Zembla weet er altijd weer iets razend spannends van te maken." Lees hier de column.

Op 27 december 2016 verscheen in De Telegraaf het artikel 'Kunstgrasrel kost bakken geld', waarin Kees van Oostenrijk terugblikt op de afgelopen periode. Waar kan ik dit artikel vinden?
"De kunstgrasrel van afgelopen najaar kost de rubberkorrelbranche miljoenen euro’s. Er ging tot nu toe al 6 tot 7 ton op aan onderzoek en imagobeheer. De schade voor de leveranciers van de korrels zal veel hoger uitvallen. Terwijl het nergens voor nodig was. Nu het RIVM opnieuw heeft vastgesteld dat de rubberkorrels veilig zijn, blikt Kees van Oostenrijk, bestuurder van branchevereniging Band en Milieu, in een gesprek met De Telegraaf terug op een roerige periode." Lees hier het artikel.

Waar kan ik nog meer informatie over dit onderwerp vinden?
De Vereniging Band en Milieu heeft een Facebookpagina waar actuele berichten op geplaatst worden. Klik hier om naar de pagina te gaan.

Het onderzoek op de velden

Hoe meld ik mij aan voor een SBR-check?
Aanmelden kon via een online aanmeldformulier vanaf de laatste week van oktober tot 1 december. Omdat er zich op dat moment nog steeds nieuwe velden meldden, is de aanmeldtermijn velengd tot 5 december 2016. U kunt zich nu niet meer aanmelden. Heeft u toch nog vragen dan kunt u contact met ons opnemen op nummer 070-444 06 32.

Tot wanneer kan ik voetbalvelden aanmelden voor deelname aan het onderzoek?
Dit kon tot 1 december 2016. De aanmeldtermijn is daarna eenmalig verlengd tot 5 december 2016. De velden die aangemeld zijn worden door SGS bemonsterd.

Wat gebeurt er na de online aanmelding?
De gegevens van de aanmelding komen binnen bij RecyBEM. Wekelijks maakt RecyBEM een digitaal overzicht van de nieuwe aanmeldingen en stuurt deze door naar SGS. Vanaf het moment dat een veld is aangemeld voor bemonstering en door RecyBEM is doorgestuurd naar SGS, wordt het traject van monsterneming tot en met rapportage uitgevoerd door het onafhankelijke test- en certificatie instituut SGS: het traject ziet er in het kort als volgt uit

  1. SGS neemt contact op voor planning van bemonsterin
  2. Monsternemers van SGS bemonsteren de velden
  3. Onderzoek van de monsters op PAK's wordt uitgevoerd door SGS bij laboratoria in Nederland en Duitsland
  4. SGS stuurt het analyseresultaat aan het contactpersoon van het veld

Meer informatie leest u hier.

Wat wordt er onderzocht?
SGS Fresenius analyseert ieder monster op het gehalte van 18 PAK's. De analysemethode is AfPS GS 2014:01 PAK. Met deze methode worden zowel de 10 PAK's uit de Nederlandse regelgeving (Besluit bodemkwaliteit) onderzocht als de 8 PAK's uit de EU productregelgeving. SGS Fresenius heeft een ruime ervaring met deze analysemethode. De analyseresultaten gaan naar SGS.

Wat is de doorlooptijd van het onderzoek?
De doorlooptijd van het gehele onderzoek per veld is tussen de zes en acht weken.

Hoe worden de resultaten teruggekoppeld?
SGS verwerkt de resultaten in een standaard rapport inclusief een toetsing en stuurt dit digitaal naar het contactpersoon van het veld. Een kopie van dit bericht wordt ook naar RecyBEM verzonden.

Heeft u vragen? Neem contact op: 070-444 06 32