Vaco

RecyBEM

Hoofdmenu

Informatie voor sportverenigingen

Naar aanleiding van de recente onrust over de veiligheid van rubbergranulaat, krijgt u als club ongetwijfeld vragen van bezorgde ouders, kinderen, medewerkers of vrijwilligers. Lees hier in het kort de informatie in reactie op de Zembla aflevering van 15 februari 2017. RecyBEM heeft alle informatie over dit onderwerp bebundeld in het korreldossier. Lees hier deel 1 en deel 2. En bekijk hier de poster met aansprekende quotes.

Daarom hebben we voor u de belangrijkste conclusies van het RIVM rapport ook voor u op een rij gezet die onderbouwen dat het sporten op rubbergranulaat veilig is. Download hier het informatieblad.

RIVM: MEER PAKs IN JE LICHAAM DOOR VOEDSEL DAN DOOR SPORTEN OP RUBBERKORRELS

Het RIVM kwam vandaag met een heldere boodschap: het is veilig om op de velden met rubbergranulaat te sporten. Deze uitkomst bevestigt de resultaten van zo'n honderd eerdere onderzoeken die ook al concludeerden dat er geen milieu- en gezondheidsrisico's zijn bij het sporten op kunstgras met rubbergranulaat. Het is goed dat alle sporters, ouders, gemeenten, sportclubs en vrijwilligers hun velden kunnen blijven gebruiken zonder zich zorgen hoeven te maken.

Hieronder een aantal highlights:

  • Het RIVM heeft de stoffen onderzocht in rubbergranulaat van 100 sportvelden. Er zijn ook proeven uitgevoerd om te onderzoeken welke stoffen uit de korrels vrijkomen als de sporter ermee in aanraking komt. Er is uitgezocht in welke mate stoffen via de huid, het spijsverteringskanaal of de longen in het lichaam terechtkomen. Vervolgens is berekend in hoeverre mensen aan de vrijgekomen stoffen blootstaan en wat dat betekent voor de gezondheid. Daarnaast is de beschikbare informatie in de wetenschappelijke literatuur bestudeerd over de stoffen in rubbergranulaat, de eigenschappen en de gezondheidseffecten.
  • Uit het onderzoek blijkt dat er geen verband is tussen sporten op kunstgras met rubbergranulaat en het ontstaan van leukemie of lymfeklierkanker. Dat komt omdat stoffen die deze ziekten veroorzaken niet in het materiaal zitten of er in zulke lage doses inzitten dat ze niet schadelijk zijn. Bovendien zitten ze in het materiaal opgesloten. Uit langjarige studies naar de relatie tussen deze ziekten en sporten op rubbergranulaat komt bovendien geen verhoogde kans op de ziekten naar voren.
  • Het RIVM heeft in zijn onderzoek diverse 'conservatieve' scenario's doorgenomen, waarbij de blootstelling hoger ligt dan bij normaal sporten op rubbergranulaat. Bijvoorbeeld bij keepers die tientallen jaren alleen maar op rubbergranulaat sporten. Ook in die scenario's is het risico praktisch verwaarloosbaar. Om daar een beeld van te geven: de kans op het winnen van de hoofdprijs in de staatsloterij of om getroffen te worden door bliksem is twee keer groter.
  • Het RIVM vergelijkt de blootstelling aan de veelbesproken Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAKs) via sporten op rubbergranulaat met de dagelijkse blootstelling via eten. Daaruit blijkt dat je via voedsel veel méér PAKs in je lichaam krijgt (1.800-4.900 nanogram per dag) dan via sporten op de rubberkorrels (37-98 nanogram per dag).

Uit het onderzoek blijkt kortom dat we gewoon kunnen blijven spelen op het materiaal. Zelfs bij onwaarschijnlijk hoge blootstelling is de kans om kanker te ontwikkelen door op kunstgras met rubbergranulaat te spelen, zo klein dat dit niet noemenswaardig is.

Wilt u meer weten over het onderzoek? Het RIVM heeft een informatief filmpje gemaakt